Resultat 2021

23/1 : Ovnsrøret Oblik (Mia) gjekk til 1.pr. på rådyr -49 poeng. Vest-busk Dhk. Dommar Eddi Moljord.