Gratulera Klokkarsteinens Jenny (etter Klokkarsteinens Fluffy & Parleour Glen Morey (Jerry) med debyen i utstillingsringen på NKK utstilling i Bergen i dag,med følgene resultat : 1JKK EXC CK 3BTK

Gratulere så mykje til eigare Arne og Aasta Sangolt, flott levert 🙂

 

Post Navigation