Alderen til Jerry er ikkje merkbar når han er på jakt. Morten var hundeførar hadde spora både vel og lenge , når kolle, kalv og storbukken sjølv gav seg til syne. Morten skaut storbukken og i samme øyeblikk rauk lina til Jerry og losen gjekk umidelbart . Kolle og kalv kom på posten til meg og det var siste reis.  Jerry fortsatte på eit fjordyr, og retunerte etter ca 40 minuttar los godt fornøyd.

Post Navigation