Påkøyrd hjort til åte og innlokking av rev og event gaupe. Ikkje meir enn 500 m fra der ein jerv blei felt i fjor vinter.

(null)

Post Navigation