Adauis von wilfang (Adi) har stor fart og godt søk,jaga med stor sikkerheit i 20 min,før hjorten kom fram til posten. Nok ein flott dag på hjortejakt ? 

Post Navigation