Klokkarsteinens O-hall (etter Tigar brko vkf & klokkarsteinens Fluffy ) med sin første hjort, kun 8 mmd gammal.Eigar Arne Gaute Røsland.

Post Navigation